Tema Jawa Klasik – Venue Sasono Utomo TMII

Venue: Sasono Utomo, TMII
Tema: Jawa Klasik
Tone Warna Broken White, Moka
Tone Bunga : putih, merah, Aksen biru