Tema Garden – Venue Mandira Ballroom Sasana Kriya TMII

Venue: Mandira Ballroom, sasana Kriya TMII
Tema: garden
Tone warna: hijau, brokenwhite, silver
Tone bunga: hijau, putih,pink, peach